Fizik Ivme Formülü

Fizikte ivme, bir nesnenin konumu, hızı veya momentumu değişmesine neden olan güç veya kuvvetin etkisini gösteren bir ölçümüdür. Bir nesnenin ivmeyi hesaplamak için genellikle Newton üçüncü kanunu kullanılır:

Ivme (a) = Güç (F) / Kütle (m)

Burada a, bir nesnenin ivmesini ölçen bir hız birimi olarak ölçülür, F, o nesneye uygulanan gücü ölçen bir kuvvet birimi ve m, o nesneye uygulanan kütleyi ölçen bir kütle birimidir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir