Fizik Hareket

ler ve İlgili Kanunlar

Fiziksel hareket, nesnelerin zamana veya mekâna bağlı olarak konumunun değişmesi biçiminde özetlenebilir. Fizik hareketi, Newton Kanunları ile açıklanır.

1. Newtonun Birinci Kanunu: Varsayılan olarak, her nesne durağan kalmaya devam eder veya sabit hızla hareket halindedir.

2. Newtonun İkinci Kanunu: Bir nesnenin hızının değişmesi, bu nesneye etki eden kuvvetle orantılıdır.

3. Newtonun Üçüncü Kanunu: Her etki, bir tepkiye neden olan eşit ve zıt yönlü bir kuvvet oluşturur.

Newtonun Kanunlarının yanı sıra, fizik hareketinin açıklanmasında İnertia, Momentum ve Potansiyel Enerji kavramlarının da kullanıldığı görülür.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir