Fizik Hareket Ve Kuvvet

ler

Fizik sadece hareket ve kuvvetleri ölçmek, anlamak ve anlatmakla sınırlı değildir. Ancak, bu iki çok önemli kavram, fiziğin temel ögeleri olarak kabul edilir. Hareket, bir obje üzerinde bir kuvvet uygulandığında ortaya çıkan değişim ya da değişim konusu olabilir. Bir örnek olarak, bir objenin hızının ya da yönünün, bir kuvvete bağlı olarak değişmesi hareket olarak kabul edilir. Kuvvet ise, bir çeşit enerji ya da zorluk olarak kabul edilebilir. Kuvvet, bir obje üzerinde etkili olmak için uygulanır ve objenin hareketini etkiler. Bu etki, hareketin hızının, yönünün ya da yörüngesinin değişmesi şeklinde ortaya çıkar. Hareket ve kuvvet arasına bağlantı birçok fiziksel kanunla sağlanabilir. Bunlar arasında Enstantenin hareket yasası ve Newton’un kuvvet yasası sayılabilir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir