Fizik Formülleri

• Genel Dinamik Formülü: F = ma

• Momentum Formülü: p = m*v

• Hız Formülü: v = s/t

• Dönme Momenti Formülü: L = Iω

• Güç Formülü: P = W/t

• Kinetik Enerji Formülü: EK = ½mv²

• Mekanik Enerji Formülü: Ek = Ek + Ep

• Doğrusal Momentum Formülü: F = dp/dt

• Hız Değişim Formülü: a = Δv/Δt

• Laplace Transformasyonu Formülü: F(s) = ∫f(t)*e^(-st)dt

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir