S Fizikte Ne Demek

Fizik, bir bilim dalıdır ve tüm evreni anlamaya çalışan bir bilimdir. Fizik, dünyamızın kendi içinde ve evrenin dışında olan tüm fenomenleri inceler. Fiziğin temel konuları arasında mekanik, sıcaklık, elektrik, optik, kuantum mekaniği ve çoklu kütle çekimini içerir. Fiziğin ilkelerini kullanarak,…

R Fizikte Ne Demek

R Fizikte, “Güç” anlamına gelir. Güç, bir kuvvetin bir nesne üzerinde ek bir hız kazandırılması veya bir nesnenin bir kuvvete karşı karşı koymasına neden olan kuvvetlerin çoğunlukla mekanik bir çabayla ürettiği bir kavramdır. Gücün ölçülmesi için birim olarak Newton (N)…

Q Fizikte Ne Demek

Q fizikte “Kütle Çekim Kuvveti” anlamına gelmektedir. Kütle çekim kuvveti, kütlelerin birbirine doğru çekim kuvveti olarak adlandırılan kuvvet olarak görülen, Newton’un kütle çekim yasasının temelidir. Kütle çekim kuvveti, kütleler arasındaki mesafeye bağlı olarak artar veya azalır. Kütle çekim kuvveti, iki…

Prizmalar Konu Anlatımı Fizik

Prizmalar, üçgen şekilli geometrik cisimlerdir. En yaygın olarak, üçgenlerin aynı türden birbirine paralel üçgenler oluşturduğu düzlemsel üçgen prizmalarda bulunur. Prizmalar, fizikte çok sayıda uygulama sahasına sahiptir. Örneğin, üçgen prizmalar, merceklerin ve lazerlerin çalışmasını anlamak için kullanılır. Prizmalar ayrıca ışık dalgalarının…